Blue Flower

Het is gemakkelijk om mensen zwart te maken, internet is hier een heel goed middel voor.

in tegenstelling tot www.koophiernooiteenpuppy.com werken wij niet met een zelf bedachte zwarte lijst van zo genaamde broodfokkers. Maar zoeken wij naar feiten en feitelijkheden.

We hebben in Nederland wet en regelgeving ook voor het houden, fokken en verhandelen van honden zijn regels opgesteld.

 Sinds 1 juli 2014 gelden nieuwe regels voor houders, verkopers en fokkers van huisdieren (Besluit houders van dieren):

  • Verkopers mogen geen huisdieren verkopen aan personen onder de 16 jaar.
  • Dieren mogen niet meer in een etalage staan.
  • Een verkoper moet schriftelijke informatie afgeven aan een klant over het verkochte dier.
  • Professionele en hobbyfokkers moeten zich houden aan regels over het fokken en africhten van huisdieren.
  • Er zijn eisen aan de huisvesting, gezondheid en verzorging van de dieren.
  • Het met de hand grootbrengen van papegaaien (handopfok) is verboden.
  • Er gelden nieuwe regels voor het doden van een kat of hond.

Dierenmishandeling

Niemand mag een dier mishandelen. Niet alleen lichamelijk geweld tegen dieren is mishandeling, maar ook uithongeren of verwaarlozing.