Blue Flower

Illegale hondenhandel

In de hondenhandel en hondenfokkerij vinden nog steeds misstanden plaats. Geïmporteerde honden of honden van illegale fokkers of handelaren hebben bijvoorbeeld niet de juiste vaccinaties, zijn niet gechipt en geregistreerd, kunnen te jong zijn, zijn niet goed gesocialiseerd of zijn tijdens hun korte leven slecht behandeld. Ook is de herkomst van de dieren niet altijd duidelijk.

Illegale hondenhandel is ongewenst omdat:

 • hondenkopers het risico lopen dat ze een hondje kopen dat niet goed gevaccineerd is of niet goed gesocialiseerd is;
 • het risico op invoer van hondsdolheid (rabiës) geeft.
 • illegaal gefokte honden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ter wereld komen en opgroeien;
 • hondenhandelaren die hun zaken wel goed voor elkaar hebben en volgens de regels werken, de dupe worden van illegale handelaren die de dieren goedkoper verkopen.
 • Eu-paspoort

Wat doet de NVWA tegen illegale hondenhandel

De NVWA spant zich samen met de Landelijke inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de  (dieren)politie in om illegale hondenhandel aan te pakken. Inspecteurs van de NVWA richten zich op de aanpak van ernstige misstanden bij bedrijfsmatige hondenhandelaren en ernstige dierenwelzijnsproblemen. De inspecteurs kijken bij controles of fokkers en handelaren zich houden aan de regels. Houden zij zich niet aan de regels, dan grijpt de NVWA in door bijvoorbeeld:

 • een proces-verbaal op te maken;
 • een bestuurlijke boete te geven;
 • herstelmaatregelen van de leefomgeving van de dieren te eisen;
 • dieren weg te halen.

Bij de NVWA houden verschillende inspecteurs zich bezig met het toezicht op hondenhandel (4 fte in totaal).

Wat u zelf kunt doen tegen illegale hondenhandel

Hondenhandel ontstaat door vraag naar én aanbod van, vaak jonge, honden. Illegale hondenhandel blijft bestaan zolang het de handelaren lukt hun honden te verkopen. De NVWA, de LID en de (dieren)politie zien erop toe dat hondenhandelaren zich houden aan wetgeving en regelgeving. Maar (toekomstige) hondeneigenaren kunnen ook veel doen om misstanden te voorkomen:

 • Stel voorafgaand aan de koop voor om bijvoorbeeld de hond te laten keuren door een dierenarts.
 • Koop nooit in een opwelling een hond.
 • Ga langs bij de handelaar of fokker van wie u de hond koopt.
 • Doe navraag over de herkomst van de hond.
 • Controleer de huisvesting van de hond en laat u goed informeren over de gezondheid van het dier.
 • Controleer of uw hond is gechipt én of de verkoper van de hond het dier heeft geregistreerd.
 • Ook voor de aanschaf van een hond geldt: aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn, zijn dat meestal ook.

Meer informatie onder meer op:

Blijf misstanden melden

De NVWA krijgt jaarlijks enkele honderden meldingen over misstanden in de hondenhandel. De NVWA beoordeelt alle meldingen en besluit wat ermee moet gebeuren. Deze inspecteurs houden voornamelijk toezicht op bedrijfsmatige hondenhandelaren en fokkers. Zo’n 30% van de meldingen leidt tot directe actie. De overige meldingen krijgen soms op een later moment een vervolg. Bijvoorbeeld omdat inspecteurs een verband ontdekken tussen nieuwe en oude meldingen.

Misstanden melden: Klantcontactcentrum NVWA 

Meer informatie:

 • Bedrijfsmatig huisdieren houden

  Houdt u op een bedrijfsmatige manier huisdieren? Dan gelden er regels voor dierenwelzijn, vakbekwaamheid en huisvesting. U registreert de locatie waar u activiteiten uitoefent. Deze locatie krijgt dan een Uniek Bedrijfsnummer (UBN). De regels voor het fokken gelden ook voor hobbyhouders. Op deze pagina registreert u zich via Direct regelen en leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen.

 • U bent bedrijfsmatig bezig als u de activiteiten met huisdieren met een zekere omvang en regelmaat uitoefent. In de meeste gevallen is dit wel duidelijk zoals bij een dierenspeciaalzaak of een dierenpension. Is het minder duidelijk, dan zijn er indicaties om iets als bedrijfsmatig te beschouwen. Deze indicaties hoeven niet allemaal van toepassing te zijn om iets al bedrijfsmatig te beschouwen.

  De indicaties zijn:

 • U fokt niet om de dieren zelf te houden als huisdier en ook niet voor uw familie en vrienden.
 • U verkoopt of levert de dieren af aan anderen dan familie en vrienden.
 • U vangt de dieren op tegen een vergoeding en u plaatst hiervoor advertenties.
 • U heeft ruimtes speciaal ingericht voor de opvang, handel of het fokken van de dieren.
 • U bent geregistreerd bij de Kamer van koophandel of u heeft een BTW-nummer.
 • U adverteert.
 • U oefent de activiteiten uit om winst te maken.
 • Voor honden en katten geldt in eerste instantie een getalsmatige indicatie: u heeft in een aaneengesloten periode van 12 maanden in totaal meer dan 20 honden of katten verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt. Deze getalsmatige indicatie is, net zoals onder het Honden- en Kattenbesluit, een richtsnoer. Beoordeling of sprake is van bedrijfsmatigheid gebeurt in twijfelgevallen (bij minder dan 20 dieren) voor honden en katten ook aan de hand van hierboven genoemde indicaties.

Geen verschil met Honden- en kattenbesluit

Het richtsnoer voor bedrijfsmatigheid van 20 honden en katten is hetzelfde als onder het Honden- en Kattenbesluit 1999 (HKB). Onder het HKB kon echter ook een inrichting met minder dan twintig honden en katten bedrijfsmatig bezig zijn. Ook onder het HKB keken de toezichthouders en handhavers naar de feiten en omstandigheden van de situatie. De indicaties zijn een verduidelijking ten opzichte van het HKB, maar brengen geen verandering met zich mee. Deze indicaties zijn ook opgenomen omdat niet voor alle diersoorten waarvoor de regels voor het bedrijfsmatig houden van huisdieren gelden, getalsmatige richtsnoeren te geven zijn.

Controle en handhaving

Met de op deze pagina genoemde indicaties en het richtsnoer van het aantal dieren kunt u zelf beoordelen of u wordt gezien als bedrijfsmatig houder van dieren. Bij een controle moet u, als u van mening bent hobbymatig bezig te zijn, zelf aannemelijk maken bij de inspecteur dat er geen sprake is van bedrijfsmatig handelen.